Product met een verhaal   -   Duurzaam en in kleine oplages vervaardigd   -   Je koopt direct bij de ontwerper   -   Korte levertijden   -   Gratis verzending vanaf € 75  

Privacybeleid

ALGEMEEN
Hendrik.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Hendrik' zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

GEBRUIK VAN NAW-GEGEVENS
Hendrik.nu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, telefoonnummer, e-mail- en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren. Verder bewaren en gebruiken wij uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Disclaimer

Voor de volledigheid wijst Hendrik.nu ten aanzien van de website www.hendrik.nu op het volgende: De website www.hendrik.nu en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hendrik.nu. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hendrik.nu.

De op deze website getoonde informatie wordt door Hendrik' met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op Hendrik.nu wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hendrik' behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle (prijs)informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, beprijzing, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tot slot leiden bepaalde links op Hendrik.nu naar websites buiten het domein van Hendrik.nu, welke geen eigendom zijn van Hendrik.nu, maar zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hendrik.nu. Hoewel Hendrik' uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hendrik' worden onderhouden wordt door ons afgewezen.

Hendrik.nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.